.

Tedd ki számítógéped asztalára a cegiranytu.hu linkjét és mindig egy kattintásra leszel az üzleti megoldások tárházától!

Szabályzat minta kereskedelmi tevékenységhez >>>

Könyvelői szolgáltatást végzőknek:
Pénzmosási szabályzat könyvelőknek

Nemesfémkereskedői szabályzat minta

Pénzmosási szabályzat pénzügyi szolgáltatónak

Kapcsolt vállalkozás szerződés nyilvántartó

Pénzmosási szabályzat minta

Ingatlanügyletekhez

Legutóbbi módosítás 2018.01.17.

A minta használatával a szabályzat gyorsan testreszabható!

A Pénzmosási szabályzat minta ingatlanügyletekhez ára: Árlista

A megrendelési űrlaphoz >>>

Ha a megrendelést követően nem kapod meg az automatikusan küldendő visszaigazolást, úgy gondoskodj róla, hogy a cegirany@cegiranytu.hu e-mail címről érkező levelek fogadását az internet elérési rendszered (levelező; szerver) ne akadályozza. Amennyiben ezt saját magad nem tudod megoldani, úgy kérj meg egy hozzáértőt a környezetedből!

A 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról bizonyos tevékenységek végzése esetén kötelező jelleggel írja elő a szabályzat készítési és a bejelentési kötelezettséget.

Új törvény 2017. július 1-től hatályos. >>>

cegiranytu.hu         - az üzleti megoldások         tárháza


További oldalaink, írásaink

A cegiranytu.hu számos ingyenes és kedvező árú információs termék elérését teszi számodra elérhetővé.
E termékeket a törvényi változások, illetve a felhasználói észrevételek figyelembe vételével és lehetőségeink szerint, folyamatosan frissítjük.

További információ a termékről Miért használnád ezt a terméket? PayPal fizetési lehetőség is van!
Termékbörze Partnerlinkek

Ha kérdezni szeretnél, akkor látogasd meg a Cégiránytű tanácsadó oldalunkat.

Cégiránytű tanácsadó

További információk a termékről

Tartalom:

I. A szabályzat célja

II. Értelmező rendelkezések

III. Ügyfél-átvilágítási kötelezettség

IV. Ügyfél-átvilágítási intézkedések

V. Egyszerűsített ügyfél-átvilágítási intézkedések

VI. Fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések

VII. Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítási intézkedések

VIII. Az ügyfél-azonosítás belső eljárási rendje

IX. Az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő alkalmazottak részére megállapított eljárási, magatartási normák meghatározása

X. Bejelentési kötelezettség

XI. Bejelentés belső eljárási rendje

XII. Kijelölt személy

XIII. Ügyfél-átvilágítást végző személy(ek)

XIV. Belső ellenőrző és információs rendszer működtetése

XV. Képzés, továbbképzés

XVI. Nyilvántartás, statisztika vezetése

XVII. Titokvédelmi szabályok, felfedés tilalma

XVIII. Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával kapcsolatos teendők

Mellékletek:

1. számú melléklet: Azonosítási adatlap

2. számú melléklet: Ügyfél-átvilágítást végzők, kijelölt személyek listája, szolgáltató vezetője

3. számú melléklet: Korlátozó intézkedések (10. §)

4. számú melléklet: 35/2007. (XII. 29.) PM rendelet

5. számú melléklet: 28/2008. (X. 10.) PM rendelet

6. számú melléklet: A tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozat

7. számú melléklet: Bejelentés pénzmosásra, vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatról, tényről, körülményről (Nyilvántartó)

8. számú melléklet: A külföldi lakóhellyel rendelkező ügyfél nyilatkozata

A megrendelőlaphoz >>>

Miért használnád ezt a terméket?

A szabályzat minta célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) rendelkezéseit betartva, a tevékenységét megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltató, alkalmazni tudja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó normákat.

További cél az is, hogy a Pénzmosás és a terorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben (Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségeinek a szolgáltatást végző eleget tudjon tenni, képes legyen felismerni tevékenysége során a pénzmosásra, illetve a terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt, valamint ennek megfelelő belső szabályzatot tudjon alkotni.

A megrendelőlaphoz >>>

PayPal fizetés

a PayPal fizetési lehetőség is rendelkezésedre áll (itt bankkártyával is fizethetsz!):

Penzmosasi mintak arai

Banki átutaláshoz, vagy csekkes fizetéshez (rózsaszínű postai utalvány) a felhasználási feltételekben találsz útmutatást. Adatainkat az oldal alján is megtalálod.

A megrendelőlaphoz >>>

A pénzmosással kapcsolatos tudnivalók

A NAV honlapjáról:

K É R E L E M

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) 1. § f) és h) pontjában meghatározott ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytató, könyvviteli (könyvelői), adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók részére szabályzat jóváhagyásához.

Benyújtandó a Nemzeti Adó és Vámhivatal Központi Hivatala

Pénzmosás Elleni Információs Iroda

1033 Budapest, Huszti út 42. vagy 1300 Budapest Pf. 307. címre

Vállalkozások kamatelszámolása - alultőkésítési szabály

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről, nemesfém tárgyakkal kereskedők esetében

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL

Szerkesztett, testreszabható mintaszabályzatunk nemesfém tárgyakkal kereskedők részére >>>

Szerkesztett, testreszabható mintaszabályzatunk kereskedelmi tevékenységet folytatóknak >>>

Szerkesztett, testreszabható mintaszabályzatunk könyvelési tevékenységet folytatóknak >>>

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) 23. § (2) bekezdése szerinti kijelölt személy bejelentése

Nyomtatvány

A szabályzat jóváhagyására vonatkozó eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (1) bekezdése alapján illetékköteles. Az eljárási illetékkötelezettség az eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztésekor keletkezik. Az illeték mértékét az Itv. 29. §-a., az illeték megfizetésének a módját pedig az Itv. 73. §-a határozza meg. Amennyiben az illeték fizetésére kötelezett az eljárás kezdeményezésekor fennálló eljárási illetékfizetési kötelezettségét - felhívás ellenére - egyáltalán nem vagy nem teljes mértékben vagy nem a megszabott határidőben teljesítette, a fizetendő illetéken felül, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott mértékű, mulasztási bírságot kell fizetnie.

nav.gov.hu >>>

A Pénzmosás Elleni Információs Iroda (PEII), mint felügyeletet ellátó szerv

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) alapján a Pénzmosás Elleni Információs Iroda (a továbbiakban: PEII) gyakorolja a felügyeletet az állami vagy szakmai felügyelet alá nem tartozó szolgáltatók felett a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szempontjából. E szolgáltatói kör az ingatlanügylettel kapcsolatos tevékenységet folytató, a könyvviteli (könyvelői), az adószakértői, az okleveles adószakértői és az adótanácsadói tevékenységet folytató szolgáltatókat öleli fel.

A Pénzmosás Elleni Információs Iroda mint felügyeletet ellátó szerv a felügyeleti tevékenység gyakorlása során biztosítja a szolgáltató Pmt. rendelkezéseinek való megfelelését. A PEII a felügyelet ellátása során - a Pmt.-ben meghatározott eltérésekkel - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései szerint, országos illetékességgel jár el.

Szabályzat

A Pmt.-ben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató köteles belső szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) készíteni.

A PEII felügyeleti hatásköre alá tartozó szolgáltatók tevékenységük megkezdését követő kilencven napon belül kötelesek szabályzatot készíteni és azt jóváhagyás céljából benyújtani a PEII-nak, feltéve, hogy tevékenységüket a Pmt. hatálybalépését (2007. december 15.) követően kezdték meg.

A Pmt. hatálybalépésekor már működő szolgáltatók a szabályzatukat a Pmt. hatálybalépését követő kilencven napon belül kötelesek voltak a Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni. Az átdolgozott szabályzatot nem kell jóváhagyás céljából benyújtani a PEII-nak.

A Pmt. rendelkezéseinek megfelelően a PEII a honlapján nem kötelező jellegű ajánlásként mintaszabályzatokat bocsátott a felügyelete alá tartózó szolgáltatók rendelkezésére (lásd Mintaszabályzatok).

A mintaszabályzat segítségül szolgál a szolgáltató sajátosságainak megfelelő, egyedi szabályzat elkészítéséhez.

A belső szabályzat jóváhagyásának eljárása az ügyfél kérelmére induló, illetékköteles eljárás. A kérelem illetéke 2.200.- Ft, amely illetékbélyeg formájában a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizethető. A kérelem nyomtatvány a honlapról letölthető (lásd Kérelem szabályzat jóváhagyására).

Kijelölt személy

A szolgáltató köteles kijelölni - a szervezet sajátosságától függően - egy vagy több személyt (kijelölt személy), aki a szolgáltató vezetőjétől, alkalmazottjától, illetőleg segítő családtagjától a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény felmerülése esetén tett bejelentést a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak haladéktalanul továbbítja.

A kijelölt személy nevéről, beosztásáról, valamint az ezekben bekövetkezett változásról a szolgáltató köteles a PEII-t tájékoztatni.

Felügyeleti tevékenység

35/2007. (XII. 29.) PM rendelet

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

2007. évi CXXXVI. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 43. § (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben a következőket rendelem el:

1. § A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató által a Pmt. 33. §-a alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemei a következők:

a) a pénzmosásra vagy a terrorizmus finanszírozására utaló adatok, tények, körülmények megállapításakor figyelembe veendő szempontok;

b) az ügyfél azonosításának, a személyazonosság igazoló ellenőrzésének, a tényleges tulajdonos azonosításának, az üzleti kapcsolat célját és tervezett jellegét feltáró tevékenységnek, illetve az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérésének (a továbbiakban együtt: ügyfél-átvilágítás) belső eljárási rendje;

c) az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás belső eljárási rendje;

d) azon szolgáltatóknál, amelyek élni kívánnak a Pmt. 18. §-ában foglalt jogosultsággal, a más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítási intézkedések eredményei elfogadásának belső eljárási rendje;

e) a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak történő bejelentés belső eljárási rendje és formája, továbbá a Pmt. 23. § (1) bekezdésének a)–b) pontjában meghatározott adatokat tartalmazó formanyomtatvány;

f) a Pmt. 23. § (2) bekezdésében meghatározott kijelölt személy neve, beosztása, elérhetősége;

g) az ügyleti megbízás felfüggesztésének belső eljárási rendje;

h) az ügyfél-átvilágítás, illetőleg a bejelentés kapcsán keletkezett adatok kezelésére, megőrzésére, védelmére, illetve az érintett alkalmazottak védelmére vonatkozó belső előírások;

i) az alkalmazottak képzésére, a Pmt. 32. § (3) bekezdésében az alkalmazottak számára előírt speciális képzési programok szervezésére vonatkozó előírások;

j) az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő alkalmazottak részére az ügyfél-átvilágítás során alkalmazandó eljárási, magatartási normák;

k) az ügyfél-átvilágítást, a bejelentés teljesítését és a nyilvántartás vezetését elősegítő belső ellenőrző és információs rendszer ismertetése;

l) a Pmt. 2. §-ának hatálya alá tartozó szolgáltatók esetében a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása vonatkozásában a megbízó azonosításának, a megbízói adatok ellenőrzésének, nyilvántartásának, továbbításának, továbbá a hiányzó vagy hiányos megbízói adatokkal érkező pénzátutalások észlelésének és kezelésének belső eljárási rendje.

Az Európai Parlament és a Tanács 1781/2006/EK rendelete (2006. november 15.) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Pénzmosás: a pénzügyi rendszerek felhasználásának megelőzése

Kapcsolt vállalkozás vizsgáló

Vissza az elejére

Görgesd a terméklistát!

Partner linkek

Termékbörze

Vissza az elejére

AjánlóVissza az elejére